R11 Regelområde

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallén


Bestämmelser för vad som gäller inom ett visst område.

Beskrivning

En samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar. De indelas i olika områden beroende på innehåll, syfte och inriktning