R31 Regel

Publicerad den 2021-09-13
Patrik Hallén


Anger de absoluta normer som gäller för vårt agerande i en viss situation.

Beskrivning

Syftet med en regel är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden. I vissa fall kompletteras de även med en konsekvens, påföljd eller straff om regeln bryts.

Exempel

Exempel på Regel på Nivå 3 som hämtats från PBL, Plan- och Bygglagen:

  • Namn: 9 kap 2§ Bygglov

  • Beskrivning: Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad.

  • Källa: Prime Arch App, Modellering av en lagtext