P51 Aktivitet

Publicerad den 2021-03-29
Patrik Hallén


Uppgift som utförs av en person (vanligtvis), vid ett tillfälle utan tidsluckor.

Beskrivning

Aktiviteten är atomär i sin natur, och kan inte delas upp på ett naturligt sätt. Givetvis kan den brytas ner i flera steg (aktivitetssteg), på samma sätt som atomer kan klyvas, men då inget förändras i termer av utförare, tillfälle och vanligtvis inte heller plats så väljer vi att inte beskriva aktivitetssteg i modeller. Istället rekommenderas en detaljerad beskrivning i textform som länkas till aktiviteten.

Exempel

  • Stämma av erhållen vara/tjänst mot faktura

  • Plocka vara

  • Betala i kassan