Processaktivitetsflödesmodell (BPMN)

Publicerad den 2023-08-24
Patrik Hallén


En visuell beskrivning på detaljerad nivå som visar hur arbetet går till. Beskrivningen följer standard BPMN-notation (Business Process Modeling Notation). Notationen tillåter modellering av roller, aktiviteter, applikationer, händelser, grindar och data.

Användning

Modellen är tillräckligt detaljerad för att kunna användas i utbildningssyfte och för att kravställa på IT. Genom att följa BPMN-standard är det möjligt för utvecklare, om de så vill, att berika modellen ytterligare för att skapa underlag för systemutveckling.

Tillvägagångssätt

1. Synkronisera start- och sluthändelser med artefakter för att hitta rätt avgränsning.
2. Beskriv huvudflödet med aktiviteter i den följd de sker.
3. Beskriv alternativ- och felflöden med hjälp av grindar.
4. Komplettera med viktiga mellanliggande händelser.
5. Skapa en simbana för varje personroll som är aktör i processen. Simbanor skapas med hjälp av objektet O51 Personroll. Även A31 Applikationsmodul kan vara aktör i automatiserade aktiviteter.
6. Vid behov, visa vilket data som konsumeras/skapas/uppdateras.Ett exempel från verkligheten: Handla mat