P52 Grind

Publicerad den 2021-03-29
Patrik Hallén


Beslutspunkt i ett processteg som visar vilka vägar ett flöde kan gå beroende på villkor eller händelser.

Beskrivning

Grinden symboliserar en uppdelning av flödet och används för att beskriva processlogiken efter beslutet. Antingen kan flödet endast följa ett alternativ (exkluderande grind - logiskt villkor: XOR) eller så ska flera aktiviteter utföras parallellt (parallell grind - logiskt villkor: AND). Det finns även en grind som är mjukare och tillåter ett eller flera alternativ (inkluderande grund - logiskt villkor: OR).

Exempel på grindar är

  • Ärendet godkänt? (XOR med alternativ "JA" och "NEJ")
  • Typ av försäkring (XOR med alternativ "Sakförsäkring" och "Livförsäkring")
  • Är samtliga aktiviteter klara? (AND med de olika alternativen)