S32 Handlingsalternativ

Publicerad den 2021-06-22
Patrik Hallén


Åtgärd som detaljerar strategin i syfte att nå ett specifikt mål.

Beskrivning

För att implementera strategin i syfte att nå det övergripande målet finns det vanligtvis flera olika alternativa åtgärder att välja mellan. Valet av handlingsalternativ styrs av vad som ska åstadkommas (det mer konkreta målet). 

Exempel

  • Uppmuntra förlängning av hyresavtal
  • Lägga ut driften på extern leverantör
  • Standardisera produktutbudet
  • Förse säljkåren med bärbar utrustning
  • Leverera produkter fraktfritt