S02 Mål (C)

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


Ett uttalande om avsikt eller önskat sluttillstånd för en organisation och dess intressenter, på hög nivå. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även Kritisk framgångsfaktor (KFF) och Handlingsalternativ.

Core vs ExtendedBeskrivning

Beskriver ett tillstånd eller situation när något som eftersträvats är färdigt, uppnått eller klart. Exempel på mål kan vara en implementerad process eller applikation, en destination du kommit fram till, en titel du blivit befordrad till etc. Ett mål sätts ofta på strategisk nivå och bryts därefter ner i taktiska mål som i sin tur bryts ner i operationella mål.

Referens till standard

SKL/Inera:  Har Mål med samma innebörd. Definition: Resultat som ska uppnås vid en viss tidpunkt.

Archimate: Har Mål (Goal) med samma innebörd.

TOGAF: Har Mål (Goal) med samma innebörd.