D11 Datadomän

Publicerad den 2021-06-03
Patrik Hallén


Större område av data.

Beskrivning

Används t ex för att indela data efter ägarskap eller annan logisk struktur.

En gruppering av datagrupper i syfte att skapa översikt och struktur. 

Datadomäner följer MECE-principen (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive), se t ex Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MECE_principle.


Exempel:

  • Ledningsdata
  • Leveransdata
  • Stöddata