Databeskrivning (DB)

Publicerad den 2021-04-23
Patrik Hallén


En databeskrivning är en visuell beskrivning av hur datakomponenter grupperats i datagrupper i en verksamhet. Data visas på en övergripande nivå.

Användning

Databeskrivningen används för att navigera till underliggande datamodeller. Den används också till att skapa en översikt över vilka datakomponenter som ingår i en viss datagrupp.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut datagruppen som en bakgrund, och eventuellt även den datadomän som den tillhör.
  2. Placera datakomponenterna inom datagruppen och dra relationerna om dessa saknas sedan tidigare.

En förutsättning är att datakomponenterna har identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.
Länkar

Metaobjekt

Datadomän

Datagrupp

Datakomponent