D31 Datakomponent

Publicerad den 2019-09-19
Patrik Hallén

D31 DatakomponentEn sammanhängande samling av data som är en del av en applikation.

Beskrivning

En datakomponent är alltid bunden till den applikation som den är del av. Det betyder att dess underliggande struktur är en beskrivning av hur data har realiserats i den applikationen. Därför är det viktigt att alltid markera tillhörigheten till applikationen i namnet på datakomponenten så att den inte riskerar att återanvändas som del av en annan applikation.

En enkel tumregel är att det finns en datakomponent för varje applikationsmodul.

Exempel:

Exempel på datakomponenter är

  • Orderdata (Säljsystem X)
  • Kunddata (CRM-system Y)
  • Kundreskontradata (Ekonomisystem Z)