Applikationsflödesbeskrivning (AFB-2)

Publicerad den 2021-04-08
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vilken data som skickas mellan olika applikationer på modulnivå. Beskrivningen är förenklad i syfte att beskriva hur kraven på informationsutbyte har realiserats.

Användning

Dataflödesbeskrivningen utgör en översikt av dataflöden, vanligen inom ett visst applikationsområde.

Vyn används för att beskriva vilket data som överförs mellan olika system.

Tillvägagångssätt

  1. Välj några logiskt relaterade applikationsområden, t ex utifrån ett informationsflöde, tjänsteflöde eller en processgrupp
  2. Identifiera de applikationer som ingår i det övergripande flödet (se IK).
  3. Identifiera de befintliga integrationspunkter som ingår i flödet.
  4. Identifiera vilka datakomponenter som överförs (utgå från listan med identifierade och fastställda datakomponenter).
  5. Koppla ihop objekten till flöden.