I21 Informationsgrupp

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


En gruppering av informationsobjekt eller entitetsgrupper i syfte att skapa översikt och struktur.

Beskrivning

En gruppering av informationsobjekt eller entitetsgrupper i syfte att skapa översikt och struktur. Informationsgrupper följer MECE-principen (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive), se t.ex. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MECE_principle.

Exempel

  • Verksamhetsplaneringsinformation
  • Produktionsinformation
  • Ekonomiinformation.