Osterwalders Business Model Canvas och Prime Arch

Publicerad den 2021-03-16
Patrik Hallén


Business Model Canvas (BMC) är ett populärt sätt att beskriva en affärsmodell för en verksamhet. "Canvasen" är en ensidig beskrivning, ofta i storformat, som utvecklats av Alexander Osterwalder

Det är en starkt förenklad bild av verksamheten med syfte att inspirera till att identifiera nya affärsmodeller som kan öka företagets intäkter genom nya kombinationer av erbjudande och marknadsval och ändå nyttja befintliga resurser så långt som möjligt. 

Det finns ett otal varianter av BMC, en del mycket stilrena och andra fullproppade med exempel och instruktioner. Bilderna är tagna från en presentation på slideshare, se länk.

 
För vår analys och illustration av mappningen mot Prime Arch valde vi denna bild som grund:Varje ruta i "canvasen" ska motsvaras av ett metaobjekt i Prime Arch. Många metaobjekt fanns redan i Prime Archs metamodell då de återfinns även i andra etablerade standarder. Andra metaobjekt är svåra att finna utanför Business Model Canvas vilket innebär att vi måste lägga till dem i Prime Arch och integrera dem med övriga metaobjekt för att kunna stödja Business Model Canvas.

Vi utgick från beskrivningen av Business Model Canvas i Wikipedia.

Metaobjekt
Mappning 

När metaobjekten identifierats kan de enkelt mappas in i modellen: Därefter kan vi dölja bakgrunden som användes i analysen och resultatet blir en renare modell:Metamodellen

Återstår att definiera relationerna mellan affärsmodellen och de ingående metaobjekten:BusinessModel Canvas och andra standarder

Vi är mycket stolta över att göra det första försöket att integrera affärsmodellen med andra standarder. Hittar ni andra försök bland andra standarder så tar vi gärna emot tips.

Vi hittade ett halvhjärtat försök där någon gjorde följande mappning och illustration av Business Model Canvas med hjälp av Archimate:Ett gott försök att använda standardobjekt från ArchiMate, men resultatet blev kanske inte helt lyckat.

Lycka till med modelleringen av affärsmodeller i Prime Arch.

Länkar

 Affärsmodellkarta