Nivåer

Nivåer

Olika frågor kräver olika grad av detaljering. En europakarta är utmärkt för att svara på frågan ”vilka länder gränsar till Italien?” men den är värdelös för att hitta till Östhammar från Stockholm.

Dimensioner (lager)

Dimensioner (lager)

För att representera olika dimensioner och kunna förflytta fokus till specifika aspekter är Prime Archs ramverk uppbyggt på 6+1 lager, där varje lager representerar en logiskt sammanhållen aspekt av verksamheten.

Olika typer av vyer

Olika typer av vyer

Beskrivningar av verksamheter kan ske på olika nivå, d v s med olika detaljeringsgrad. Det som vanligen styr valet av nivå är var i utvecklingsprocessen som man befinner sig i t ex ett förändringsinitiativ.

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

Metaobjektens placering: Princip #1 Komposition

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav den första är Komposition. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den första är Komposition:

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav det andra är Område och Grupp. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den andra är Område och Grupp.

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav det tredje är Flöde. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den tredje är Flöde.

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

Det finns totalt sex bakomliggande principer för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin varav den fjärde är Är/Bör. I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den fjärde är Är/Bör.