Nivåer

Nivåer

Olika frågor kräver olika grad av detaljering. En europakarta är utmärkt för att svara på frågan ”vilka länder gränsar till Italien?” men den är värdelös för att hitta till Östhammar från Stockholm.

Dimensioner (lager)

Dimensioner (lager)

För att representera olika dimensioner och kunna förflytta fokus till specifika aspekter är Prime Archs ramverk uppbyggt på 6+1 lager, där varje lager representerar en logiskt sammanhållen aspekt av verksamheten.

Olika typer av vyer

Olika typer av vyer

Beskrivningar av verksamheter kan ske på olika nivå, d v s med olika detaljeringsgrad. Det som vanligen styr valet av nivå är var i utvecklingsprocessen som man befinner sig i t ex ett förändringsinitiativ.