Metaobjektens placering: Princip #3 Flöde

Publicerad den 2022-05-09
Patrik Hallén


I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den tredje är Flöde.


​Objekten på nivå 2 i kolumn 2 representeras av ”Flöde”.

Ett exempel på detta finner vi i processdimensionen:Begreppet "Flöde" är tänkt att leda tanken till en sekvens som sker i en logisk ordning. 

Denna princip har tillämpats så långt det är möjligt i alla dimensionerna. Här är ett urval som visar detta: