T - Applikation

Publicerad den 2019-01-07
Patrik Hallen


Quote

Metaobjekt

C = Core

E = Extended



Metaobjekt efter nivå



Vytyper


Generella applikationsvyer (fysiska och logiska)



Fysiska applikationsvyer



Logiska applikationsvyer



Defintioner enligt Archimate och mappning till Prime Archs nivåer