A01 Applikation (C)

A01 Applikation (C)

Det IT-stöd som användarna vanligen talar om när de beskriver vilka system som de arbetar med. Kallas även i dagligt tal för System*. Beskrivning

  Patrik Hallen
A11 Applikationsområde

A11 Applikationsområde

Logisk gruppering av applikationer och applikationsflöden som skapar struktur och översikt i applikationskartan. Beskrivning

  Patrik Hallen
A21 Applikation

A21 Applikation

IT-stöd som användarna vanligen talar om när de beskriver vilka system som de arbetar med. Beskrivning

  Patrik Hallen
A22 Applikationsflöde

A22 Applikationsflöde

Gruppering av applikationsmoduler som tillsammans bildar ett flöde. Beskrivning

  Patrik Hallen
A31 Applikationsmodul

A31 Applikationsmodul

En självständig logisk del av en större applikation som har givits ett specifikt syfte. Beskrivning

  Patrik Hallen
A32 Applikationsgränssnitt

A32 Applikationsgränssnitt

En åtkomstpunkt där en applikationstjänst tillgängliggörs till en användare eller en annan applikationsmodul. Beskrivning

  Patrik Hallen
A42 Applikationstjänst

A42 Applikationstjänst

Automatiserad funktion som exponeras för användning utanför applikationsmodulen. Beskrivning

  Patrik Hallen