IM01 Leverabel (C)

IM01 Leverabel (C)

Önskat resultat från verksamhetsutveckling, vanligen i form av produkt/tjänst, IT-system, arbetssätt och organisation. Core vs Extended

Alice Båvner Alice Båvner
IM02 Arbetspaket (C)

IM02 Arbetspaket (C)

Representation av den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en leverabel inom angiven ram för tid och resurser. Core vs Extend

Alice Båvner Alice Båvner
IM03 Platå (C)

IM03 Platå (C)

Representation av ett relativt stabilt tillstånd för en arkitektur som existerar under en begränsad tidsperiod. Core VS Extend

Alice Båvner Alice Båvner
IM11 Initiativ

IM11 Initiativ

Samling av epics som driver mot gemensamt mål. Beskrivning

Alice Båvner Alice Båvner
IM21 Epic

IM21 Epic

Mycket omfattande leverabel som leder till en större förändring där flera värdeströmmar påverkas. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
IM22 Etapp

IM22 Etapp

Arbetspaket som representerar den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en mycket omfattande leverabel inom angiven ram för tid och resurser. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
IM23 Platå

IM23 Platå

Representation av ett relativt stabilt tillstånd för en arkitektur som existerar under en begränsad tidsperiod. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
IM31 Capability

IM31 Capability

Omfattande leverabel som är anpassad för att kunna släppas med en periodicitet på 2-3 månader. Beskrivning

Alice Båvner Alice Båvner
IM32 Release

IM32 Release

Arbetspaket som representerar den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en omfattande leverabel inom angiven ram för tid och resurser. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
IM41 Feature

IM41 Feature

Samling av stories som är logiskt grupperade för att utföras av ett utvecklingsteam med en periodicitet på 2-3 veckor. Beskrivning

Alice Båvner Alice Båvner
IM42 Sprint

IM42 Sprint

Mindre arbetspaket som innehåller de olika delar som ska utvecklas för att nå ett funktionsmål sett till en avgränsning i tid och kostnad. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
IM51 Story

IM51 Story

Kort, enkel och avgränsad beskrivning av önskad funktionalitet sett ur en användares perspektiv. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén