FD33 Material

FD33 Material

Påtaglig fysisk materia eller fysiska element. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD34 Utrymme

FD34 Utrymme

En avgränsad volym i en fysisk anläggning som används till specifikt ändamål. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD41 Fysisk funktion

FD41 Fysisk funktion

En fyskisk funktion grupperar uppgifter som kan utföras av en fysisk utrustning. Exempel

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD42 Fysisk tjänst

FD42 Fysisk tjänst

En fysisk tjänst hjälper eller gör arbetet för någon med en eller flera fysisk utrustning (maskiner, verktyg eller instrument). Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD43 Fysisk kanal

FD43 Fysisk kanal

En fysisk kanal representerar fysiska distribution. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén