FD31 Utrymme

FD31 Utrymme

En avgränsad yta i en fysisk anläggning som används till specifikt ändamål. Beskrivning

  Patrik Hallén
FD33 Material

FD33 Material

Påtaglig fysisk materia eller fysiska element. Beskrivning

  Patrik Hallén
FD41 Fysisk funktion

FD41 Fysisk funktion

En fyskisk funktion grupperar uppgifter som kan utföras av en fysisk utrustning. Exempel

  Patrik Hallén
FD42 Fysisk tjänst

FD42 Fysisk tjänst

En fysisk tjänst hjälper eller gör arbetet för någon med en eller flera fysisk utrustning (maskiner, verktyg eller instrument). Beskrivning

  Patrik Hallén
FD43 Fysisk kanal

FD43 Fysisk kanal

En fysisk kanal representerar fysiska distribution. Beskrivning

  Patrik Hallén