FD32 Fysiskt gränssnitt

Publicerad den 2023-09-28
Alice Båvner


Åtkomstpunkt där tjänster som erbjuds av en fysisk utrustning kan nås.