PL11 Plattformsområde

PL11 Plattformsområde

En logisk gruppering av plattformsgrupper som skapar struktur och översikt i plattformskartan.

  Patrik Hallen
PL21 Plattformsgrupp

PL21 Plattformsgrupp

Samling av operativsystem eller mjukvaror som erbjuder en plattformsfunktion. Beskrivning

  Patrik Hallen
PL31 Plattform

PL31 Plattform

Bas på vilken andra applikationer, processer eller tekniker körs eller utvecklas. Beskrivning

  Patrik Hallen
PL42 Plattformstjänst

PL42 Plattformstjänst

En plattformstjänst är en tjänst som exponerar ett beteende för ett operativsystem eller firmware i en infrastruktur. Beskrivning

  Patrik Hallen
PL43 Plattformskanal

PL43 Plattformskanal

En plattformskanal är de kommunikationsvägar som en plattformsfunktion behöver för att kommunicera. Exempel:

  Patrik Hallen