PL31 Plattform

Publicerad den 2021-07-08
Patrik Hallén


Bas på vilken andra applikationer, processer eller tekniker körs eller utvecklas.

Beskrivning

Den förutsätter hårdvara eller virtualisering av denna för att kunna köras.

Exempel

  • Operativsystem
  • Firmware eller sk run-time ovanpå denna såsom .NET alt. JRE
  • Databas- eller webbapplikationshanterare (t ex SQL eller IIS, Internet Information Server)