N11 Nätverksområde

N11 Nätverksområde

En logisk gruppering av nätverksgrupper i syfte att skapa struktur i nätverkskartan.

Patrik Hallén Patrik Hallén
N21 Nätverksgrupp

N21 Nätverksgrupp

En struktur eller miljö av nätverksutrustningar som bildar en nätverksnod. Exempel

Patrik Hallén Patrik Hallén
N32 Nätverksgränssnitt

N32 Nätverksgränssnitt

Ett nätverksgränssnitt är den åtkomstpunkt där nättjänster erbjuds av en nätverksutrustning eller grupp. Exempel

Patrik Hallén Patrik Hallén
N33 Nätverkszon

N33 Nätverkszon

Nätverksmiljö med en väldefinierad avgränsning och anslutningspunkter. Beskrivning

Alice Båvner Alice Båvner
N42 Nätverkstjänst

N42 Nätverkstjänst

En nätverkstjänst är en tjänst som exponerar ett beteende som sammankopplar eller övervakar infrastruktur. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén