N32 Nätverksgränssnitt

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


Ett nätverksgränssnitt är den åtkomstpunkt där nättjänster erbjuds av en nätverksutrustning eller grupp.

Exempel

Fysiskt:

  • Nätkonsoler
  • Nätoperatörsgränssnitt
  • Nätverkskort

Logiskt: 

  • IP-adress