IN11 Infrastrukturområde

IN11 Infrastrukturområde

En logisk gruppering av infrastrukturgrupper i syfte att skapa struktur i infrastrukturskartan.

Patrik Hallén Patrik Hallén
IN21 Infrastrukturgrupp

IN21 Infrastrukturgrupp

En struktur eller miljö av infrastrukturutrustningar som bildar en infrastrukturnod. Exempel är logg- indexeringskluster eller tekniken i datahallar och serverrum.

Patrik Hallén Patrik Hallén
IN32 Infrastrukturgränssnitt

IN32 Infrastrukturgränssnitt

Ett infrastrukturgränssnitt är den åtkomstpunkt där infrastrukturtjänster erbjuds av en infrastrukturutrustning eller grupp. Exempel

Patrik Hallén Patrik Hallén
IN51 Infrastrukturdetalj

IN51 Infrastrukturdetalj

En infrastrukturdetalj är en utbytbar del i en infrastrukturutrustning som inte erbjuder någon funktion utanför sin utrustning. Exempel

Patrik Hallén Patrik Hallén