IN32 Infrastrukturgränssnitt

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


Ett infrastrukturgränssnitt är den åtkomstpunkt där infrastrukturtjänster erbjuds av en infrastrukturutrustning eller grupp.

Exempel

  • Konsoler för managerbarhet
  • Operatörsgränssnitt
  • Cloud Infrastructure Management Interface (CIMI)  
  • Logiskt MAC-adress