IN21 Infrastrukturgrupp

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


En struktur eller miljö av infrastrukturutrustningar som bildar en infrastrukturnod.

Exempel är logg- indexeringskluster eller tekniken i datahallar och serverrum.