X03 Gap

X03 Gap

Ett påstående om skillnad mellan olika lägen eller jämförelse av olika objekt. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
X04 Resolution

X04 Resolution

En vald lösning för att åtgärda ett gap; helt, delvis eller inte alls. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
X05 Händelse

X05 Händelse

Något som sker eller äger rum. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
X06 Rapport

X06 Rapport

En redogörelse av en händelse eller en situation.

Patrik Hallén Patrik Hallén
X07 Dokument

X07 Dokument

Sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt lagrad på ett medium. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
X08 Princip

X08 Princip

En idé som bildar en grund för hur något bör utföras, ordnas eller sättas samman.

Patrik Hallén Patrik Hallén
X09 Antagande

X09 Antagande

Ett faktapåstående som inte med nödvändighet är sant. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
X10 Plats

X10 Plats

Konceptuell punkt eller spatial utbredning. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
X11 Intäktsström

X11 Intäktsström

Sätt för verksamhet att skapa intäkt från kund. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén