X08 Princip

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


En idé som bildar en grund för hur något bör utföras, ordnas eller sättas samman.