X05 Händelse

Publicerad den 2021-03-29
Patrik Hallén


Något som sker eller äger rum.

Beskrivning

Händelser kan användas för att beskriva allt som händer i en specifik situation, t ex generellt i en verksamhet, eller mer specifikt i en process eller applikation.

Exempel:

  • Kundfaktura skapad
  • Ansökan om annonserad tjänst inkommen
  • Kund ringer
  • Den sista dagen i månaden inträffar

Länkar

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

Regelomgivningsbeskrivning (ROB)

Regelomgivningskarta (ROK)

Regelomgivningsmodell (ROM)

Processaktivitetsflödesmodell (BPMN)

Processaktivitetsomgivningsmodell (PaOM)

Processomgivningsbeskrivning (POB)

Processomgivningsmodell (POM)