X02 Restriktion

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


En begränsning av olika val.

Beskrivning 

Ställer upp begränsning för hur något kan hanteras eller realiseras eller vad det får vara, till skillnad krav som föreskriver en viss funktionalitet eller egenskap.

Länkar

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

Förmågeomgivningsmodell (FOM)

Förmågeomgivningskarta (FOK)