X04 Resolution

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallén


En vald lösning för att åtgärda ett gap; helt, delvis eller inte alls.

Beskrivning

En resolution omfattar vanligen förändringar process, organisation, data och applikation. Resolutionen bygger på kravställning utifrån flera perspektiv, exempelvis förmåga, information, plattform och infrastruktur.