X11 Intäktsström

Publicerad den 2021-03-16
Patrik Hallén


Sätt för verksamhet att skapa intäkt från kund.

Beskrivning

En verksamhet har vanligen flera olika sätt att ta betalt från sina kunder, och det är vanligt att kombinera dessa.

Exempel

Exempel på intäktsströmmar:

  • Försäljning av produkt (ägandeskapet för fysisk vara eller intellektuell rättighet)
  • Avgift för användning
  • Prenumerationsavgift
  • Uthyrning
  • Licensavgift
  • Mäklararvode
  • Annonsering

Länkar

Affärsmodellskarta