A01 Applikation (C)

A01 Applikation (C)

Det IT-stöd som användarna vanligen talar om när de beskriver vilka system som de arbetar med. Kallas även i dagligt tal för System*. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
A11 Applikationsområde

A11 Applikationsområde

Logisk gruppering av applikationer och applikationsflöden som skapar struktur och översikt i applikationskartan. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
A21 Applikation

A21 Applikation

IT-stöd som användarna vanligen talar om när de beskriver vilka system som de arbetar med. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
A22 Applikationsflöde

A22 Applikationsflöde

Gruppering av applikationsmoduler som tillsammans bildar ett flöde. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
A31 Applikationsmodul

A31 Applikationsmodul

En självständig logisk del av en större applikation som har givits ett specifikt syfte. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
A32 Applikationsgränssnitt

A32 Applikationsgränssnitt

En åtkomstpunkt där en applikationstjänst tillgängliggörs till en användare eller en annan applikationsmodul. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
A42 Applikationstjänst

A42 Applikationstjänst

Automatiserad funktion som exponeras för användning utanför applikationsmodulen. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
A43 Skärmbild

A43 Skärmbild

En skärmdump eller skärmbild är en digital bild som föreställer en hel, eller delar av en bildskärm vid ett givet ögonblick.​ Länkar

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD33 Material

FD33 Material

Påtaglig fysisk materia eller fysiska element. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD34 Utrymme

FD34 Utrymme

En avgränsad volym i en fysisk anläggning som används till specifikt ändamål. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD41 Fysisk funktion

FD41 Fysisk funktion

En fyskisk funktion grupperar uppgifter som kan utföras av en fysisk utrustning. Exempel

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD42 Fysisk tjänst

FD42 Fysisk tjänst

En fysisk tjänst hjälper eller gör arbetet för någon med en eller flera fysisk utrustning (maskiner, verktyg eller instrument). Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
FD43 Fysisk kanal

FD43 Fysisk kanal

En fysisk kanal representerar fysiska distribution. Beskrivning

Patrik Hallén Patrik Hallén
IM01 Leverabel (C)

IM01 Leverabel (C)

Önskat resultat från verksamhetsutveckling, vanligen i form av produkt/tjänst, IT-system, arbetssätt och organisation. Core vs Extended

Alice Båvner Alice Båvner
IM02 Arbetspaket (C)

IM02 Arbetspaket (C)

Representation av den uppsättning arbetsmoment som krävs för att åstadkomma en leverabel inom angiven ram för tid och resurser. Core vs Extend

Alice Båvner Alice Båvner