A22 Applikationsflöde

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallén


Gruppering av applikationsmoduler som tillsammans bildar ett flöde.

Beskrivning

Syftet med ett applikationsflöde är att sätta ihop olika applikationsmoduler för att visualisera informations- eller dataflödet i ett visst avseende oberoende av tillhörighet i olika applikationer och applikationsområden.

Vanligen utgör processflöden grund för identifiering av applikationsflöden.

Exempel

Exempel på applikationsflöden är '"Marknadsbehov till Order" och "Order till Betalning" ("Order to Cash").

Länkar

Applikationsflödesmodell (AFM)

Applikationskarta (AK)