A22 Applikationsflöde

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallén


Gruppering av applikationsmoduler som tillsammans bildar ett flöde.

Beskrivning

Syftet med ett applikationsflöde är att sätta ihop olika applikationsmoduler för att visualisera informations- eller dataflödet i ett visst avseende oberoende av tillhörighet i olika applikationer och applikationsområden.

Vanligen utgör processflöden grund för identifiering av applikationsflöden.

Exempel

Exempel på applikationsflöden är '"Marknadsbehov till Order" och "Order till Betalning" ("Order to Cash").