Applikationskarta (AK)

Publicerad den 2018-10-15
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av applikationslandskapet som visar vilka applikationer som finns och hur dessa grupperas i olika applikationsområden

Användning

AK-vyn utgör en översikt av applikationer, vanligen inom ett visst applikationsområde. Vyn används för att navigera till andra modeller.

Tillvägagångssätt

  1. Välj ett (eller flera) applikationsområden
  2. Identifiera alla applikationer  som ingår
  3. Placera applikationerna i grupper på ett sätt som gör det enkelt att få en överblick. Placera gärna applikationsområdena som bakgrund.  

 
Variationer på Applikationskarta
Länkar

Metaobjekt

Applikationsområde

Applikation