Applikationsflödesmodell (AFM)

Publicerad den 2019-05-27
Patrik Hallén


Modellen beskriver på en övergripande nivå vilka applikationsfunktioner som samverkar i ett applikationsflöde.