Applikationsflödesmodell (AFM)

Publicerad den 2019-05-27
Patrik Hallén


Modellen beskriver på en övergripande nivå vilka applikationsfunktioner som samverkar i ett applikationsflöde.

Användning

AFM-modellen används till att visa vilka dataobjekt som har relationer med applikationsfunktioner och skapar en översikt med att visa applikationsfunktionens komposition. 


Tillvägagångssätt

1. Lägg ut en applikation i mitten av modellen.

2. Lägg därefter till applikationsflöde och applikationsmodul och dra relationerna mellan applikationsobjekten.

3. Sist skapar du upp de dataobjekt som applikationsfunktionen använder. Skapa relationer mellan dataobjekten och applikationsfunktionen.