A42 Applikationstjänst

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallén


Automatiserad funktion som exponeras för användning utanför applikationsmodulen.

Beskrivning

Applikationstjänsten realiseras av en eller flera applikationsfunktioner och använder och/eller producerar dataobjekt. Applikationstjänsten ska vara meningsfull för sin omgivning och ha ett tydligt avgränsat syfte.

Exempel

  • Hantering av Order
  • Hantering av lagerförändringar
  • Hantering av kundinformation