Applikationsmodell (AM)

Publicerad den 2018-10-15
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vilka applikationsfunktioner som en applikation innehåller grupperade på applikationsmoduler och applikationsgränssnitt.

Användning

AM-vyn används för att ge en översikt över funktionaliteten i ett visst fysiskt system. AM-vyn utgör vanligen den kompletta uppsättningen av applikationsfunktioner för ett specifikt system.

Tillvägagångssätt

  1. Välj en specifik applikation.
  2. Identifiera ingående moduler och gränssnitt (från AB).
  3. Identifiera de nyckelinformationsentiteterna som hanteras i applikationen
  4. Identifiera vilka processkomponenter som använder applikationen/applikationsmodulen
  5. Definiera applikationsfunktioner (5-8  st) per applikationsmodul. Tips: namnge dem efter de viktigaste processkomponenterna eller ”hantera x” där x är informationsentiteten.