A21 Applikation

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallén


IT-stöd som användarna vanligen talar om när de beskriver vilka system som de arbetar med.

Beskrivning 

En applikation består av olika applikationsmoduler och gränssnitt och är således en slags gruppering.

Enligt ArchiMate definieras en applikationskomponent som en modulär, utvecklingsbar och utbytbar del av ett mjukvarusystem som innehåller dess funktion och data samt exponerar dessa genom en grupp av gränssnitt.

För undvikande av missförstånd är det viktigt att påpeka att ArchiMate använder samma metaobjekt för både applikation och applikationsmodul.

Exempel

Exempel på Applikationer är CRM-system, Bokningssystem och Ärendehanteringssystem (vanligen med namn som givits av leverantören, t ex Oracle CRM).