Integrationsbeskrivning (IB)

Publicerad den 2019-05-23
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur applikationsmodulerna är integrerade med varandra, både inom en viss applikation och mellan applikationer. Beskrivningen åskådliggöra både applikationsmoduler och eventuella gränssnitt.

Användning

IB-vyn utgör en översikt av integrationer av moduler. Vyn används för att skapa förståelse för flöden samt för att navigera till andra modeller.

Tillvägagångssätt

  1. Välj några logiskt relaterade applikationer, t ex utifrån ett flöde eller en processgrupp.
  2. Identifiera de applikationsmoduler och applikationsgränssnitt som ingår i flödet.
  3. Placera applikationsmodulerna och applikationsgränssnitten på ett sätt som gör det enkelt att följa flödet samtidigt som det är möjligt att gruppera dem efter applikationer.
  4. Dra relationerna utifrån vilken data som skickas.
  5. Placera gärna applikationerna som bakgrund.