Applikationsbeskrivning (AB)

Publicerad den 2021-04-14
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vilken övergripande funktionalitet en applikation erbjuder i termer av applikationsmoduler och applikationsgränssnitt.

Användning

Applikationsbeskrivningen används för att ge en översikt över moduler och gränssnitt i en viss fysisk applikation.

Tillvägagångssätt

  1. Välj en specifik applikation.
  2. Identifiera ingående moduler och gränssnitt från t ex en systemdokumentation.
    • Förutom uppenbara funktionella moduler för t ex Order, Lager och Fakturering så är även följande att betrakta som moduler: klientapplikation, applikationsserver och databas i en treskiktslösning.
    • Gränssnitt är antingen tunna webbklienter för användare, eller programmeringsgränssnitt (API) som erbjuder tjänster till andra applikationer.