FD41 Fysisk funktion

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallen


En fyskisk funktion grupperar uppgifter som kan utföras av en fysisk utrustning.

Exempel

  • Givares förmåga att "mäta något"