A51 Applikationsuppgift

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallen


Automatiserad uppgift motsvarande en processaktivitet

Beskrivning

Detaljerad funktionalitet i en applikationsmodul (N3) beskrivs som applikationsuppgifter (Nivå 5) som grupperas på lämpligt sätt i applikationsfunktioner (N4). 

Exempel på applikationsuppgifter är:

  • Lägga till produkt till order

  • Ändra beställt antal

  • Bekräfta lagd order