Applikationsuppgiftsmodell (AUM)

Publicerad den 2021-04-08
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vilka applikationsuppgifter som en applikationsmodul innehåller grupperade på applikationsfunktioner applikationstjänster.

Användning

Applikationsuppgiftsmodellen används för att ge en detaljerad bild över funktionaliteten i ett visst fysiskt system. Applikationsuppgiftsmodellen utgör vanligen den kompletta uppsättningen av applikationsuppgifter för en modul i en specifik applikationsmodul.

Tillvägagångssätt

  1. Välj en specifik applikationsmodul eller applikationsgränssnitt i en applikation

  2. Identifiera ingående applikationsfunktioner eller applikationstjänster

  3. Identifiera ingående applikationsuppgifter och gruppera dessa per applikationsfunktion eller applikationsgränssnitt