A51 Applikationsuppgift

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallén


Automatiserad uppgift motsvarande en processaktivitet.

Beskrivning

Detaljerad funktionalitet i en applikationsmodul (N3) beskrivs som applikationsuppgifter (Nivå 5) som grupperas på lämpligt sätt i applikationsfunktioner (N4). 

Exempel:

  • Lägga till produkt till order

  • Ändra beställt antal

  • Bekräfta lagd order

Länkar

Applikationsomgivningsmodell (AOM)

Applikationsuppgiftsmodell (AUM)

Integrationsmodell (IM) 

Implementeringssamverkansmodell (detaljerad) (ImpSMd)

Logisk Integrationsmodell (LIM)

Processaktivitetsomgivningsmodell (PaOM)