A41 Applikationsfunktion

Publicerad den 2021-07-07
Patrik Hallén


Gruppering av automatiserade uppgifter.

Beskrivning

En applikationsfunktion grupperar automatiserade uppgifter som kan utföras av en applikationsmodul (Archimate).

Exempel

  • Hantera order
  • Hantera lagerförändring
  • Hantera kundinformation

Länkar

Applikationsflödesmodell (AFM)

Applikationsmodell (AM)

Applikationsomgivningsbeskrivning (AOB)

Applikationsomgivningsmodell (AOM)

Applikationsuppgiftsmodell (AUM)

Förmågeomgivningsmodell (FOM)

Integrationsmodell (IM) 

Implementeringsomgivningsmodell (ImpOM)

Logisk Integrationsmodell (LIM)

Processflödesmodell 2 (PFM-2)