X09 Antagande

Publicerad den 2019-01-08
Patrik Hallén


Ett faktapåstående som inte med nödvändighet är sant.

Beskrivning 

Ett påstående som någon, för en del i en diskussion, bestämmer sig för skall vara sant (oavsett om det är det eller inte), ofta för att komma fram till en slutsats eller hypotes.