IN41 Infrastrukturfunktion

Publicerad den 2021-07-08
Patrik Hallén


En infrastrukturfunktion grupperar automatiserade uppgifter.

Beskrivning

En infrastrukturfunktion grupperar automatiserade uppgifter som kan utföras av en infrastrukturutrustning, grupp eller nod (Archimate).


Exempel

  • Ett lagrningsnätverk
  • Datacenters funktion att virtualisera