IN51 Infrastrukturdetalj

Publicerad den 2019-04-23
Patrik Hallén


En infrastrukturdetalj är en utbytbar del i en infrastrukturutrustning som inte erbjuder någon funktion utanför sin utrustning.

Exempel

  • Grafikkort
  • RAM-minne
  • RAID-disk